ATELIÉR KRESBY * Príprava na umeleckú školu

KURZ

Kurz je zameraný na transkripčnú kresbu (zátišie, portrét, figúra) a voľnú kresbu, potrebnú na prijímacie konanie a štúdium na strednej alebo vysokej škole s umeleckým zameraním. Súčasťou kurzu sú aj teoretické vstupy k teórii výtvarných médií, ako aj sprostredkovanie prehľadu o historickom i súčasnom umení.


Materiál a všetky pomôcky sú v cene kurzu.

 

POZN.: kurz má iba individuálnu formu.

trvanie kurzu:  minimálne 4 týždne (8 hodín)
cena individuálneho kurzu:  240 €