Kontakte-mail: artlab@artlab.top

telefón: 0903 221 224
ArtLab, s.r.o.

adresa

Kollárova 568/34, 

917 01 Trnava 

IČO: 51321700
DIČ: 2120680419

Fotografie, dizajn, logo ako aj ďalší obsah tejto stránky sú duševným vlastníctvom spoločnosti, ArtLab, s.r.o., IČO: 51 321 700, so sídlom Kollárova 568/34 Trnava 917 01, podliehajúcim ochrane v zmysle Autorského zákona. Tretie osoby sú oprávnené ďalej šíriť a využívať toto duševné vlastníctvo výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom vlastníka.