Teatime

rozmery: 100 x 100 cm
materiál: zrebné ľanové plátno, plsť
technika: aplikácia
rok vzniku: 2013

Kolekcia obrusov TEE TIME sú charakterizované minimalistickým tvarovým,  funkčným i farebným riešením. Rytmickým zoskupením identických prvkov z vlnených textílií vzniká termoizolačná plocha, ktorá je súčasne jediným dekoračným komponentom jednotlivých obrusov. Absencia farby pridáva na možnosti citlivejšie vnímať textúru povrchov použitých materiálov, ako aj hru svetla a tieňa pri reliéfnom riešení centrálneho motívu.

V roku 2013 bola kolekcia vystavená na 4 Bienále FORMA (Galéria Umelka, Slovenská výtvarná únia, Bratislava), venujúcemu sa súčasnému slovenskému úžitkovému umeniu a dizajnu.